Konkurrenceafdelingen - Svømning
I HOG Svømmeklubs konkurrenceafdeling arbejder vi for at skabe gode rammer for udvikling af dygtige svømmere, som motiverer og fastholder børn og unge i en fantastisk sport.
 
Vi lægger vægt på at svømmerne lærer at dygtiggøre sig og er nysgerrige; at de lærer at tage ansvar for deres egen svømning; og at der er et godt miljø på og omkring holdene, hvor alle svømmerne bidrager og føler sig hjemme. 
 
Der er begrænsede pladser på holdene og det er derfor kun muligt, at svømme på holdene, efter aftale med trænerne på et af de tre hold.
 
Nedenfor ses konkurrenceafdelingens struktur.  

  
Konkurrence (K)
Konkurrence er HOG Svømnings bedste hold. Svømmerne er typisk i alderen fra 14 år og op.
Svømmerne træner 3 gange ugentligt (i perioder er der mulighed for et fjerde træningspas).
De tre ugentlige træningspas gør at både svømmere og forældre må være indstillede på at indrette og tilrettelægge hverdagen delvist efter svømningen, altså prioritere træning, stævner og træningslejr meget højt. Årsagen er både, at sikre en sportslig udvikling for den enkelte svømmer, men også de sociale aspekter ved, at være sammen flere gange om ugen.  
 
Krav og forventninger:
- Fremmøde til 3 træningspas pr. uge, efter aftale og alder.
- Forventet deltagelse i stævner. 
- Forventet deltagelse i planlagte sociale aktiviteter, samt træningslejre.
- Er motiveret til at indgå i det sociale fællesskab både i og udenfor svømmehallen.
- Forældreopbakning dvs. officialuddannelse (min. M2) og hjælp til afvikling af stævner og sociale aktiviteter  
  
Talent (T)
Talent er HOG Svømnings hold for de lidt yngre svømmere. Svømmerne er typisk i alderen fra 11 til 15 år.
Svømmerne træner 3 gange ugentligt (i perioder er der mulighed for et fjerde træningspas).
Talentholdeter er holdet, hvor svømmerne skal begynde at udvikle det kendskab til svømning og til konkurrencesvømning, de har fået på MinTalent-holdet. Det betyder, at det ikke længere blot er kendskab, men nu udvikles til kundskab. Glæden til svømning og til at lære er stadig det vigtigste – men svømmerne begynder stille og roligt at få en fornemmelse for sportslige præstationer.

 
Krav og forventninger:
- Fremmøde til 3 træningspas pr. uge, efter aftale og alder.
- Forventet deltagelse i stævner.
- Forventet deltagelse i planlagte sociale aktiviteter, samt træningslejre.
- Er motiveret til at indgå i det sociale fællesskab både i og udenfor svømmehallen.
- Forældreopbakning dvs. officialuddannelse (min. M2) og hjælp til afvikling af stævner og sociale aktiviteter  
  
MiniTalent (MT)
Talent er HOG Svømnings hold for de lidt yngste svømmere. Svømmerne er typisk i alderen fra 8 til 12 år.
Svømmerne træner 1 gange ugentligt (i perioder er der mulighed for to/tre træningspas).


Holdets formål er at vi gerne vil dygtiggøre nogle talenter på et lidt tidligere tidspunkt end vi tidligere har gjort i HOG. Ligesom vi gerne vil have svømmerne lidt tidligere ind på vores nuværende Talenthold. Hvis man gerne vil give svømmerne en mulighed for at blive en god svømmer, så skal de starte i en relativ tidlig alder. En af de vigtigste perioder for motorisk udvikling er imellem 8 og 12 års alderen. Drenge typisk lidt senere end piger. Den motoriske guldalder skal udnyttes optimalt, hvorfor MiniTalent har en times ugentlig træning, samt træning med Talentholdet i perioder, hvor svømmeskolen ikke er aktiv. 

 

Vi vil også gerne give svømmerne en ekstra udfordring/oplevelse, som måske gør, at de får lyst til at fortsætte svømningen fremover… ½ times træning (som i svømmeskolen) ugentligt er ikke meget træning og især ikke inden for svømmesport. Vi har tidligere set et stort frafald af svømmere fra især vores nuværende Laks og Haj hold. Det skyldes blandt andet den manglende sociale side i svømning og måske også en manglende mulighed for at gøre noget seriøst ud af svømningen. Dette vil vi forsøge at råde bod på i HOG-svømning. Vi vil gerne tilbyde et alternativ eller supplement til alle de andre gode sportsgrene, som kan dyrkes i Hinnerup. 


På holdet vil der stadig være plads til hygge og leg. MiniTalent/Talentholdet deltager typisk i fem+ stævner hen over hele svømmesæsonen (august til juni). Stævnerne varer 5-7timer. Derudover er der forskellige sociale arrangementer.
 
Krav og forventninger:
- Fremmøde til 2-3 træningspas pr. uge. I sæson-yderperioder vil der blive tilbudt ekstra træning.
- Forventet deltagelse i DGI 4 holdturnerings-stævner.
- Forventet deltagelse i planlagte sociale aktiviteter, samt ekstra træninger.
- Er motiveret til at indgå i det sociale fællesskab både i og udenfor svømmehallen.
- Forældreopbakning dvs. officialuddannelse (min. M1) og hjælp til afvikling af stævner og sociale aktiviteter 
HOG Svømning    |    Ådalsvej 88    |    8382 Hinnerup    |    Tlf.