Efterår 2021 - Forår 2022 06.09.2021  -  17.06.2022
Vejledning
Vi har nu mulighed for at genåbne Svømmeskolen igen i forbindelse med vores normale sæson start, men brugen af svømmebade skal foregå på en ansvarlig måde, hvor svømning kan skabe glæde og fællesskab, men ikke bidrager til spredning af smitte. En forsvarlig genåbning indebærer, at vi i fællesskab hjælper hinanden med at overholde nedenstående retnings linjer, som vi vil bede jer være meget opmærksomme på.
 1. Hvis du/barnet føler dig syg eller på anden måde utilpas, skal du/barnet blive hjemme fra svømmehallen. Det gælder også, hvis du/barnet har været i kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19 eller at du/barnet er i karantæne.
 2. Afsprit eller vask hænder ved ankomst til svømmehallen.
 3. Mindst 1 meters afstand på bassinkanten og mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet hvis muligt.
 4. Medbring egne svømmebriller og andet svømmeudstyr.
 5. Forældre må ikke være med i omklædningsrummet eftersom der kun må være max. 16 personer i omklædningsrummet samtidigt. Så det er vigtigt at barnet selv kan tage sit tøj af og på og kan finde ud af at gå i bad.
 6. Eftersom vi har begrænsninger i antal personer i omklædnings rummet skal omklædning og bad være overstået på maksimalt 15 min. HOG Svømning vil have en person i omklædnings rummet for at sikre at der ikke kommer flere personer ind end tilladt.
 7. Det er vigtigt at barnet føler sig tryg i vandet eftersom Trænerne skal holde afstand til børnene. Afstandskravet gælder ikke i en redningssituation.
 8. Sauna er lukket indtil vi ikke har COVID-19 begrænsninger længere.
Kan vi overholde ovenstående retningslinjer, så vi er sikre på de nødvendige trygge rammer for at kunne undgå COVID-19 smitte og samtidig få en god svømmeoplevelse.
 
For at tilmelde sig på Mini Talenthold, Talenthold og Koncurrencehold, skal man have en aftale med træneren. Kontakt os via support, hvis I vil snakke med tænere.
 
Vi glæder os til at se jer til den nye sæson.
 
 
Med venlig hilsen
HOG Svømning 
 
 

Haletudser (HTU)
Holdnavn Haletudser
Aldersgruppe Fra 4 år til 6 - 7 år
Bassin Det lille bassin (vanddybde 70 - 90 cm)
Forventninger til svømmeren Ingen. Der må bruges bælter og vinger.
Forældre er velkomne til at kikke på, men erfaringsmæssigt er det forstyrrende både for ens eget barn og holdets øvrige deltagere, at mor eller far står på bassinkanten. Derfor skal forældreog søskende opholde sig i hallens café eller på cafeens repos i hallen.
Målsætning Børnene skal gennem leg og sjove tilvænningsøvelser opnå tryghed, fortrolighed og glæde ved at være i vandet. De skal stifte bekendtskab med indledende øvelser til crawl og lidt rygcrawl, som der arbejdes videre med i svømmeskolen.
Beskrivelse Gennem leg og sjove tilvænningsøvelser gøres børnene fortrolige med vandet og præsenteres for indledende øvelser til crawl og lidt til rygcrawl.
Der vil blive lagt vægt på tryghed og bevægelse i vandet – herunder også udfordringer med dykke- og flydeøvelser. Der benyttes mange spændende rekvisitter og vi synger og leger.
Der forsøges at skabe udfordringer for den enkelte svømmer, og for holdets ældste deltagere er haletudserne et springbræt til svømmeskolens "Krabber". Derfor vil børnene, i slutningen af sæsonen, prøve at svømme i det store bassin, ligesom de får mulighed for at prøve de færdigheder, der kræves for at starte i svømmeskolen.
Haletudserne er ikke en del af, eller en forudsætning for svømmeskolen, men skal betragtes, som en mulighed for de yngste vandhunde, som overgang fra f.eks. Baby, Familiesvømning og / eller svømmehalsbesøg, til den regulære svømmeundervisning.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Krabber (KRB)
HoldnavnKrabber
AldersgruppeKrabber er det første hold i Svømmeskolen.
Der svømmes på tværs af bassinet i bassinets lave ende, og der vil være hjælpetrænere i vandet til at hjælpe børnene mens de er i vandet.
BassinDet store bassins lave ende (vanddybde 1,2 m).
Forventninger til svømmeren
Da vi desværre ikke har plads i omklædningen p.g.a Covid-19 har vi ikke mulighed for at forældre kan komme med ned i omklædningsrummet, det er derfor vigtigt at børnene selv kan klare omklædningen. 
Vær opmærksom på om barnet er modent til "Krabberne", da det er et hold med mere målrettet vandtilvænning.
Det er et mål, at der ikke anvendes bælte og vinger, men det tillades indtil barnet er tryg ved og kan færdes uden hjælpemidler.
Børnene må meget gerne bruge svømmebriller ikke dykkermaske.
MålsætningDet er målet at børnene opbygger fortrolighed med vandet samt tillid til træneren på kanten og hjælpetrænerne i vandet.
Børnene skal være trygge ved at opholde sig i det store bassin. De skal lære at slippe bunden, hoppe og rulle i vandet, have hovedet under vand, se under vand, øve vejrtrækning i vandoverfladen og øve fremdriftsmetoder.
BeskrivelseLeg og sjove aktiviteter prioriteres højt på holdet, som metode til at opnå nedenstående færdigheder.
Efter en sæson på Krabbeholdet forventes det, at barnet kan eller har kendskab til følgende elementer:
 • Tryghed i vand
 • Slippe bund/kant
 • Spring fra kant
 • Se under vand
 • Holde vejret
 • Hente ting fra bunden
 • Flyde
 • Synke
 • Balance i forskellige stillinger
 • Afsæt, glid og rotation
 • Fremdriftsmetode
 • Kendskab til rygcrawl
Tilmeld/Læs mere - (0)

Blæksprutter (BLS)
HoldnavnBlæksprutter
AldersgruppeBlæksprutter er det andet hold i Svømmeskolen.
Der svømmes på tværs af bassinet i bassinets lave ende, og der vil være hjælpetrænere i vandet til at hjælpe børnene mens de er i vandet.
BassinDet store bassins lave ende (vanddybde 1,2 m). Og af og til i den dybe ende (vandbybde 4 m)
Forventninger til svømmeren
Da vi desværre ikke har plads i omklædningen p.g.a Covid-19 har vi ikke mulighed for at forældre kan komme med ned i omklædningsrummet, det er derfor vigtigt at børnene selv kan klare omklædningen
Holdet er fortsættelsen af "Krabberne". På holdet kræves fuld fortrolighed med vandet, og der hverken bruges bælte eller vinger.
Børnene må meget gerne bruge svømmebriller ikke dykkermaske.
Målsætning
At børnene bliver klar til at svømme i hele bassinet.
Kendskab til rygcrawl
BeskrivelseUndervisningen samler op på det barnet har lært på Krabbeholdet samtidig med at den tryghed og de færdigheder, som der er nødvendige for at kunne klare sig i den dybe ende af bassinet indlæres. Undervisningen bærer stadig præg af sjov og leg, men der trænes fortsat rygcrawl og børnene introduceres til brystsvømning og crawl.
Efter en sæson på Blæksprutteholdet forventes det, at barnet kan følgende:
 • Tryghed i vand
 • Slippe bund/kant
 • Spring fra kant
 • Se under vand
 • Holde vejret
 • Hente ting fra bunden
 • Flyde
 • Synke
 • Balance i forskellige stillinger
 • Afsæt, glid og rotation
 • Fremdriftsmetode
 • Kendskab til crawl og rygcrawl
 • Begyndende kendskab til bryst
Tilmeld/Læs mere - (5)

Laks (LAK)
13-06-2017

HoldnavnLaks
AldersgruppeLaks er det tredje hold i svømmeskolen. Der svømmes på tværs i bassinets dybe ende og der bruges IKKE bælte og / eller svømmevinger!
Udover træneren på kanten vil der være hjælpetrænere i vandet eller på kanten for, at hjælpe svømmerne.
BassinI det store bassins dybe ende (dybde 4 m.)
Forventninger til svømmerenHoldet er fortsættelse af "Blæksprutter". Der kræves stor fortrolighed med vandet. Det forventes at svømmeren har opnået de færdigheder der trænes på Krabbe- og Blæksprutte holdene.
Børnene skal bruge svømmebriller - ikke dykkermaske.
Målsætning
Der fokuseres på crawl og rygcrawl, så svømmerne opnår gode færdigheder og bliver trygge ved at opholde sig i den dybe ende af bassinet.
Hovedspring / Udspring / Startspring øves.
BeskrivelseDer er stadig fokus på leg og sjove aktiviteter, så svømningen læres gennem leg.
Efter en sæson på Lakse holdet forventes det, at svømmeren kan eller har kendskab til følgende elementer:
 • Glid fra kant
 • Spring fra kant, skammel eller vippe
 • Dykke
 • Crawlvejrtrækning
 • Koordinere vejrtrækning
 • Rotation, kolbøtter, stå på hænder
 • Mave og rygbalance
 • Fremdriftsmetoder og retningsskift
 • Armtag / bentag og skodøvelser
 • Vandtrædning
 • Længere distancer
 • Træne crawl og rygcrawl
Tilmeld/Læs mere - (2)

Hajer (HAJ)
HoldnavnHaj
AldersgruppeHaj holdet er fortsættelse af "Laks" og svømmeskolens sidste hold. Der svømmes på langs af bassinet (25 m bane).
BassinI det store bassins dybe ende (dybde 1,2 - 4 m.)
Forventninger til svømmeren
Holdet er fortsættelse af "Laks".
Der skal være opnået gode færdigheder fra laksholdet da der både dykkes og svømmes meget.
Børnene skal bruge svømmebriller - ikke dykkermaske.
Målsætning
Svømmeren skal kunne svømme 100 meter i disciplinerne rygcrawl, brystsvømning og crawl uden længere pauser.
Skal kunne svømme mere end 1000m til distancesvømning.
Dykke fra kant eller skammel til bund (4m)
Udspring fra forskellige højder
Beskrivelse
Undervisningens indhold fokusere fortsat på sjove og konstruktive lege og aktiviteter, så svømningen læres gennem leg. Svømmernes færdigheder i rygcrawl, brystsvømning og crawlsvømning videreudvikles
Alle vendinger og vejrtrækning i alle tre stilarter skal være på plads..
Efter en sæson på Haj holdet forventes det, at svømmeren kan eller har kendskab til følgende elementer:
 • Spring på forskellige måder
 • Dykke på dybt vand
 • Udspring fra forskellige højder
 • Dykke og samle ting op fra dybt vand
 • Effektiv vejrtrækning
 • Koordinere vejrtrækning med arm og ben bevægelser
 • Vandakrobatik
 • Saltovendinger
 • Selvredning og bjærgning
 • Længere distancer
 • Rutineres i rygcrawl, brystsvømning og crawl
Tilmeld/Læs mere - (1)

Mini Talenthold (MTAL)
HoldnavnMiniTalent
Aldersgruppe
MiniTalentholdet er for dygtige svømmere, som viser interesse for konkurrencesvømning og har potentiale til at blive en dygtig svømmer. Holdet henvender sig til yngre svømmere i aldersgruppen 8-11 år. Træningsprogram er afpasset svømmernes niveau.
Svømmere kommer oftest fra Blæksprutte, Laks eller Haj - hold.
Man kan KUN tilmeldes Minitalentholdet efter aftale med holdets træneransvarlige.
BassinI det store bassin (dybde 1,2 - 4 m.) Der svømmes oftest på tværs i den dybe ende.
Forventninger til svømmerenDet forventes af svømmerne, at de deltager aktivt og positivt i træningen i vandet. Det forventes, at svømningen prioriteres, hvilket betyder at der i videst mulig omfang deltages i aktiviteter, såsom træning, stævner og sociale aktiviteter.
Målsætning
Svømmerne skal lære startspring, vendinger og alle svømmestilarter.
Svømmerne skal opleve en forbedring i teknik, hurtighed og fysik ved træning. Holdet har fællesaktiviteter med Talent- og Konkurrenceholdet og der arbejdes mod et godt sammenhold på tværs af hold, køn og alder.
Svømmerne tilbydes egne og stævner i Østjylland.
På holdet er der også plads til leg.
Holdet skal gøre svømmeren klar til Talentholdet.
Beskrivelse
HOG MiniTalentholdet er et hold hvor svømmerne kan videreudvikle deres talent, træne hele kroppen og samtidigt have det sjovt og udfordrende.
På MiniTalent:
 • Svømmer børn og unge, der har lyst til, og talent for, konkurrencesvømning
 • Er træningstiden 1-3 timer/ugen
 • Er der lidt bedre tid til detaljer i svømningen, i forhold til svømmeskolen.
 • Trænes teknik, kondition og hurtighed i alle stilarter
 • Trænes startspring og vendinger i alle stilarter
 • Deltages i egne og stævner i Østjylland (ca. 4-6 pr. år)
 • Er der fokus på det sociale og der laves fælles arrangementer med Talent- og Konkurrenceholdet for at styrke sammenholdet imellem de 3 hold
 • Er der i perioder fællestræning med Talentholdet
Det forventes, at forældre hjælper med kørsel og giver en hånd i forbindelse med sociale arrangementer og stævner. Vi opfordrer forældre til at tage kursus i tidstagning (3 timer) og også gerne som vendedommer (6 timer). Kurserne kræver ingen forudsætninger og alle kan være med.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Talenthold (TAL2)
Holdnavn Talenthold
Aldersgruppe
Talentholdet er for dygtige svømmere, som er klar til konkurrencesvømning med stævneaktivitet. Holdet henvender sig til yngre svømmere.
Svømmere kommer oftest fra Laks, Haj eller Minitalent. Svømmerne er fra 9 til 12+ år. Træningsprogram er afpasset svømmernes niveau.
Man kan KUN tilmeldes talentholdet efter aftale med holdets træneransvarlige.
Bassin I det store bassin (dybde 1,2 - 4 m.)
Forventninger til svømmeren Det forventes af svømmerne, at de deltager aktivt og positivt i træningen både på land og i vandet. Det forventes at svømningen prioriteres, hvilket betyder at der i videst mulig omfang deltages i aktiviteter, såsom træning, stævner og sociale aktiviteter.
Målsætning
Svømmerne rutineres i startspring, vendinger og alle svømmestilarter. Svømmerne skal opleve en forbedring i teknik, hurtighed og fysik ved træning. Startspring, vendinger og alle stilarter skal kunne udføres korrekt til stævner. Der er en klar målsætning om at svømmerne lærer hinanden godt at kende og får et godt sammenhold på tværs af hold, køn og alder.
Holdet skal gøre svømmeren klar til Konkurrenceholdet.
Beskrivelse
Talentholdet er et hold, hvor svømmerne kan videreudvikle deres talent, træne hele kroppen og samtidigt have det sjovt og udfordrende.
På Talentholdet:
 • Svømmer børn og unge, der har lyst til, og talent for konkurrencesvømning
 • Er træningstiden 3 timer/ugen
 • Trænes kondition, fysik og hurtighed i alle stilarter
 • Tages der højde for den enkelte svømmers udviklings- og alderstrin.
 • Trænes startspring og vendinger i alle stilarter
 • Deltages i stævner (ca. 4 - 8 pr. år)
 • Er der fokus på det sociale og der laves fælles arrangementer for at styrke sammenholdet
 • Startes hver træning med 30 min. fitness (styrketræning på land). Fitness foregår på bassinkanten umiddelbart inden svømmetræningen
Det forventes, at forældre hjælper med kørsel og giver en hånd i forbindelse med sociale arrangementer og stævner. Vi opfordrer forældre til at tage kursus i tidstagning (3 timer) og også gerne som vendedommer (6 timer). Kurserne kræver ingen forudsætninger og alle kan være med. Vi hjælper de bedste og mest interesserede svømmere på Talentholdet videre til en af eliteklubberne i ex. Aarhus.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Konkurrencehold (TAL1)
HoldnavnKonkurrence
Aldersgruppe
Konkurrenceholdet er svømmeklubbens hold for rutinerede svømmere. Svømmerne er fra 11 til 18+ år. Træningsprogram er afpasset svømmernes niveau.
Man kan KUN tilmeldes konkurrenceholdet efter aftale med holdets træneransvarlige.
BassinI det store bassin (dybde 1,2 - 4 m.)
Forventninger til svømmerenDet forventes af svømmerne, at de har disciplin og deltager aktivt og positivt i træningen både på land og i vandet. Det forventes at svømningen prioriteres, hvilket betyder, at der i videst mulig omfang deltages i aktiviteter, såsom træning, stævner og sociale aktiviteter.
Målsætning
Svømmerne rutineres i startspring, vendinger og alle svømmestilarter. Svømmerne skal opleve en forbedring i teknik, hurtighed og fysik ved træning. Startspring, vendinger og alle stilarter skal kunne udføres korrekt til stævner. Der er en klar målsætning om, at svømmerne lærer hinanden godt at kende og får et godt sammenhold på tværs af hold, køn og alder, som skal medføre en fastholdelse af de unge svømmere i foreningsliv og sport.
Beskrivelse
Konkurrenceholdet er HOG Svømnings konkurrencemæssige ansigt ud ad til. Konkurrencehold er ikke et elitehold, men et hold hvor svømmerne kan videreudvikle deres talent, træne hele kroppen og samtidigt have det sjovt og udfordrende. Svømmerne er sammen flere gange om ugen, så de lærer hinanden at kende og får et godt sammenhold på tværs af alder og køn.
På Konkurrenceholdet:
 • Svømmer børn og unge, der har lyst til, og talent for, konkurrencesvømning
 • Er træningstiden 3-4 (5) timer/uge, inkl. fitness (inkl. morgentræning)
 • Trænes fysik, kondition og hurtighed i alle stilarter
 • Trænes startspring og vendinger i alle stilarter
 • Deltages i stævner (min. 6 pr. år)
 • Er der fokus på det sociale og der laves flere fælles arrangementer for at styrke sammenholdet
 • Starter hver træning med 30 min. fitness (styrketræning på land). Fitness forgår på bassinkanten umiddelbart inden svømmetræningen
 • Mulighed for ekstra træning fredag
 • Mulighed for morgentræning i begrænsede perioder
Det forventes, at forældre hjælper med kørsel, giver en hånd i forbindelse med sociale arrangementer og stævner. Vi opfordrer forældre til at tage kursus i tidstagning (3 timer) og også gerne som vendedommer (6 timer). Kurserne kræver ingen forudsætninger og alle kan være med.
Vi kan hjælpe de bedste og mest interesserede svømmere på Konkurrenceholdet videre til en af eliteklubberne i ex. Aarhus.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Adventure Svømning (AVS)
Holdnavn Adventure
Aldersgruppe Svømmeklubbens hold for de lidt erfarne teenagere, der godt vil prøve sig selv lidt af. Aldersgruppe: Fra 13 - 17 år
Bassin I hele svømmehallen og måske også ude i det fri.
Forventninger til svømmeren Det forventes, at når du tilmelder dig holdet, at du er i stand til at svømme - også på dybt vand.
Målsætning Ved at prøve forskellige ting, der relaterer sig til svømning at skabe en lyst til at bruge vand til fitness og leg og samtidigt at fastholde teenageres interesse for at komme i svømmeklubben og derved at opnå yderligere færdigheder inden for svømning, som ikke relaterer sig til banesvømning.
Beskrivelse Dette er holdet, der henvender sig til teenager, der vil opleve, hvad en svømmehal også kan bruges til. Som navnet siger, er det her oplevelserne ligger, med oplevelser er det meningen, at vi skal prøve ting som udspring, forskellige former for styrketræning, måske tage udfordringen op med open water svømning, synkronsvømning, wellness og vandpolo. Holdet sætter ingen grænser for, hvad der kan prøves. Holdet vil prøve de forskellige ting i moduler, så der vil f.eks. være nogle gange med udspring, så nogle med synkron, mens vi ind imellem også bruger tid på noget styrketræning. Du vil også selv kunne være med til at bestemme, hvad der skal leges med. Når sessionen er færdig, er du mere fit og lidt af en strandhaj, der har fået udbygget flere færdigheder inden for svømning og det at bevæge sig i vand, helt sikkert har du haft en sjov sæson med grin og sjov og fået flyttet dine grænser lidt.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Aquapower (AQP)
Holdnavn Aqua Power
Aldersgruppe Holdet er for unge/voksne, som gerne vil styrke muskler og kredsløb.
Bassin I det store bassin (dybde 1,2 - 4 m)
Forventninger til svømmeren Alle kan være med, men da nogle af øvelserne foregår i den dybe ende vil det være en fordel at man er tryg ved at opholde sig på den dybe ende i det store basin.
Målsætning At få en veltrænet og stærk krop.
Beskrivelse Aqua Power er et styrke- og kondition-program bygget op omkring konstant varierende funktionelle bevægelser, der udføres ved høj intensitet. Aqua Power er inspireret af militær grundtræning, gymnastik og kredsløbstræning, timerne indeholder alle de øvelser der skal til, for at du får en veltrænet og stærk krop.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Aquaspinning (AQS)
Holdnavn Aquaspinning
Aldersgruppe Holdet er for unge/voksne, som gerne vil styrke muskler og kredsløb.
Bassin I det store bassin - den lave ende (dybde 1,2 m.)
Forventninger til svømmeren Kan dyrkes af alle, uanset svømmefærdigheder, køn, vægt og alder
Målsætning Komme i bedre form og få rørt alle muskelgrupper.
Beskrivelse Aqua-spinning er spinning på en cykel fremstillet i rustfrit stål. Cyklen placeres på bassinbunden i den lave ende af bassinet. Aqua-spinningen foregår til musik, i siddende eller stående positioner i forskellige tempi. Uden over selve spinningen udføres forskellige arm/rygøvelser, med og uden redskaber, for at styrke overkroppen. Alt dette styres af en instruktør der er i vandet på sin egen cykel.
 • Kombinerer spinning og aqua-fitness (alle muskelgrupper trænes)
 • God til genoptræning af muskel og ledskader
 • Lav vægtbelastning af muskler og led (træning i vægtløs tilstand)
 • Det føles ikke så hårdt at spinne i vand selvom man yder langt over hvad man ville på land.
 • Musklerne styrkes, og konditionen forbedres uden at udøveren føler sig overanstrengt og svedig
 • Meget effektiv pulstræning
 • Har du det svært med anden idræt, er aqua-spinning måske sagen.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Aquafitness (AQF)
Holdnavn Aquafitness
Aldersgruppe Holdet er for unge/voksne, som gerne vil styrke muskler og kredsløb.
Bassin I det store bassin - den lave ende (dybde 1,2 m.)
Forventninger til svømmeren Det er ikke en forudsætning at kunne svømme.
Målsætning Alle deltagerne skal opnå glæde ved bevægelse i vandet.
Aktiviteterne foregår på et niveau, hvor alle kan være med samtidig med at alle muskler og led styrkes.
Beskrivelse
 • Et hold hvor alle kan deltage - både kvinder og mænd i alle aldre.
 • Vandets opdrift giver optimal udholdenhed/bevægelighed og modvirker overbelastning i ben og ryg
 • I hver session arbejdes med alle kroppens muskelgrupper via bevægelse, løb, hop, dans, cirkeltræning og træningsredskaber.
 • Der lægges vægt på fællesskab, glæde og ikke mindst motionen, som vi alle har behov for.
 • For at styrke intensiteten og glæden er det hele ledsaget af god musik
Tilmeld/Læs mere - (1)

Aguajogging (AQJ)
Holdnavn Aquajogging
Aldersgruppe Holdet er for unge/voksne, som gerne vil styrke muskler og kredsløb.
Bassin I det store bassin - den dybe ende (dybde 4 m.)
Forventninger til svømmeren Man skal være fortrolig med at opholde sig i den dybe ende af det store basin.
Målsætning At skabe sjove aktiviteter i vandet, som styrker hele kroppen.
Træningen foregår på et niveau, hvor alle kan være med, men hvor alle samtidig føler, at alle muskler og led bliver rørt.
Beskrivelse
 • En unik træningsform med løb i vand kombineret med sjove styrkeøvelser til gavn for kredsløb og muskler (virker gavnligt på rygproblemer og bevægelsesapparatet).
 • Deltagerne udstyres med et bredt bælte, som giver optimal opdrift, udholdenhed og bevægelighed. Det er ikke en forudsætning at kunne svømme.
 • Øvelser af forskellig intensitet ledsages af glad musik.
 • Aqua-jogging afvikles i den dybe ende af det store bassin.
 • Dette hold er for både kvinder og mænd i alle aldre.
 • Der lægges vægt på fællesskab, glæde og ikke mindst motionen, som vi alle har behov for.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksensvømning (VOK)
Holdnavn Voksensvømning
Aldersgruppe Dette skal være et hold, hvor voksne begyndere opnår tryghed ved at være i vandet.
Bassin I det store bassin (dybde 1,2 - 4 m.) Den lave ende for begyndere og hele bassinet for de øvede
Forventninger til svømmeren Ingen
Målsætning Dette skal være et hold, hvor voksne begyndere opnår tryghed ved at være i vandet, og hvor der er den tid og ro, der skal til, for at man kan lære at svømme.
De mere rutinerede svømmere skal der naturligvis også være plads til, både hvis man bare vil svømme for sig selv, lære noget mere eller bare have finpudset stilen.
Beskrivelse
 • Et hold, hvor aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger og behov
 • Tempoet i svømningen styres helt af den enkelte svømmer
 • Der arbejdes med tilvænning og fortrolighed med vandet
 • Crawl og brystsvømning vil stille og roligt blive introduceret for begyndersvømmere
 • Der anvendes bælter, plader og svømmefødder efter behov
Tilmeld/Læs mere - (0)

Triathlon svømning (TRI)
Holdnavn Triathlon
Aldersgruppe Holdet er for unge/voksne, som drømmer om at gennemføre en ironman eller bare gerne vil udfordres.
Bassin I det store bassin (dybde 1,2 m - 4m.)
Forventninger til svømmeren For at starte på holdet skal du i forvejen kunne svømme crawl, men hverken kondition eller teknik behøver være finpudset.
For at være med skal du være fyldt 15 år.
Målsætning Vi træner robuste svømmere. Svømmere der er trygge i vandet - uanset om de er faldet i åen ved et uheld eller de søger job som kystlivreddere. Svømmere der uden problemer kan klare at kaste sig i bølgerne blandt 200 andre - i halvdårligt vejr for at gennemføre en ironman. Vores træning er til tider udfordrende - men bliver gennemført med et smil og i godt humør. Vi vægter den sociale del på holdet højt og respekterer hinandens grænser - selvom vi også prøver at rykke dem.
Beskrivelse Uanset om du drømmer om at gennemføre en ironman, svømme i havet eller at have det sjovt og blive udfordret 1-2 gange om ugen - så er dette holdet for dig. I triathlon og åbent vand er crawl den foretrukne svømmestil, så det er crawl vi træner. Udover crawltræning kommer du også til at dykke, springe fra vipper, lave samarbejdsøvelser, spille bold og meget mere. For at starte på holdet skal du i forvejen kunne svømme crawl, men hverken kondition eller teknik behøver være finpudset.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Vandtilvænning (VTIL)
Holdnavn Vandtilvænning
Aldersgruppe Holdet er for voksne mænd og kvinder, der ønsker at blive fortrolig med vand.
Bassin Varmtvandsbassinet (dybde 1 - 1,5 m.)
Forventninger til svømmeren Ingen
Målsætning

Gennem øvelser i rolige omgivelser at opdage glæden og finde trygheden ved at opholde sig i vand.

Beskrivelse
 • Der arbejdes med tilvænning og fortrolighed med vandet med fokus på åndedrætsøvelser, glide-/flydeøvelser samt bevægelser i vand (bl.a. balanceøvelser). Øvelserne er vigtige redskaber til at kunne føle sig tryg i vandet.
 • Der anvendes opdriftsmidler/-redskaber i forskellige øvelser bl.a. med henblik på at styrke muskler og led.
 • Træning tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger og behov.
 • Vandtilvænning afvikles i varmtvandsbassinet.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungeholdet (UNG)
HoldnavnUngeholdet
AldersgruppeSvømmeklubbens hold for de lidt erfarne teenagere, der godt vil prøve sig selv lidt af. Aldersgruppe: Fra 12 - 17 år
BassinHalvdelen af det store basin.
Forventninger til svømmerenDet forventes, at når du tilmelder dig holdet, at du er i stand til at svømme - også på dybt vand.
Målsætning
At forbedre sine svømmeevner i de fire svømmediscipliner og koble den teknik til div. lege og sportsgrene i
vand.
Beskrivelse
Ungeholdet henvender sig til teenagere, der elsker at svømme, men også har lyst til at udfordre sig selv i forhold til andre vanddiscipliner.
Halvdelen af træningstiden giver mulighed for at finpudse svømmeformen i crawl, brystsvømning, rygcrawl og butterfly, samtidig med at der arbejdes med vendinger mm. Der svømmes på bassinets lange led (25 m.), og denne del fylder halvdelen af vandtiden.
I resten af tiden arbejdes der i bassinets dybe ende med forskellige typer vandsport, fx vandpolo, styrketræning, synkronsvømning, udspring mm – og så kommer du også til at dykke, springe fra vipper, lave samarbejdsøvelser, spille bold og meget mere. Du kan selv være med til at bestemme indholdet, hvis du har gode idéer – så tilpasser trænerne indholdet efter det. Holdet vil prøve de forskellige dele i moduler, så der vil være nogle svømmegange med hver disciplin, inden der skiftes til næste.
Tilmeld/Læs mere - (1)
HOG Svømning    |    Ådalsvej 88    |    8382 Hinnerup    |    Tlf.